مهمترین مشخصات این دستگاه عبارتند از:
۱- با تابلو برق PLC
۲- منبع ذخیره آب ۵۰۰ لیتری.
۳- منبع ذخیره فوم ۲۵۰ لیتری.
۴- امکان استفاده مستقیم فوم از بشکه.
۵- قابلیت تأمین آب میکسر با دبی ۱۰۰ لیتر در دقیقه.
۶- قابلیت تولید کف بصورت مداوم با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه.
۷- قابلیت تعیین نسبت آب به فوم در تابلو (بر اساس کیفیت فوم).
۸- شمارش آب و کف بصورت دیجیتالی بر اساس حجم و یا زمان (اندازه گیری بر حسب زمان در صورت نقص فنی در کنتور صورت می گیرد).

لیست تعدادی از مشتریان:
۱- شرکت بتن سبک مهتا توس - آقای مهندس عابدین زاده - ۷۷ ۸۵ ۵۱۱ ۰۹۱۵
۲- شرکت بتن سبک بهمان سازان - آقای مهندس کافی - ۰۹۱۵۳۰۸۶۰۰۳
۳- شرکت آرمند بتن - آقای مهندس کاظم پور - ۰۹۱۵۱۱۳۰۷۸۳
۴- شرکت عایق بتن معتمد کویر - آقای مهندس تجملیان - ۰۹۱۳۲۷۳۴۷۵۰
۵- شرکت بتن سبک کاشف زمین - آقای تاج فرد - ۰۴ ۶۹ ۴۲۸ ۰۹۱۵
۶- شرکت بتن سبک سماء بتن اسپادانا - مهندس طاووسی - ۹۲ ۲۲ ۳۰۹ ۰۹۱۳
۷- شرکت بتن سبک ثامن - آقای میرچاووشی - ۴۶ ۵۱ ۵۱۵ ۰۹۱۵
۸- شرکت بتن سبک فرین صنعت - مهندس یگانه - ۰۹۱۲۷۸۳۰۸۳۰
۹- شرکت تعاونی آریا بتن سبک اسفراین - مهندس جلالی - ۰۹۱۵۱۸۴۰۴۸۴
۱۰- شرکت بتن سبک زاگرس - دکتر منانی- ۵۶ ۹۹ ۱۱۲ ۰۹۱۷
۱۱- شرکت بتن سبک کرمان - مهندس گنجوئی- ۰۹۱۳۲۴۱۷۳۶۶
۱۲- بتن سبک اصفهان عایق - مهندس جلائی کار - ۰۹۱۳۳۰۸۴۷۰۲
۱۳- کارخانه خانه سازی مشهد - مهندس همایونی - ۷۷ ۵۶ ۵۰۳ ۰۹۱۵
۱۴- شرکت بتن سبک پایا گستر هشتم - مهندس خراسانی ۰۹۱۵۵۰۵۹۷۱۷
۱۵- مهندس جلالی جهرمی- ۰۹۱۷۵۸۹۸۴۸۰
۱۶- مهندس آریائی ۰۹۱۵۷۰۴۱۲۸۱
۱۷- مهندس مؤذنی ۰۹۱۵۵۰۰۱۲۵۴
۱۸- آقای محی آبادی- ۰۹۱۳۳۹۸۳۹۰۱
۱۹- مهندس غلامی- ۰۹۱۳۰۶۰۵۶۰۶
۲۰- مهندس آخته - ۰۹۱۵۵۸۵۲۷۰۴
۲۱- مهندس مشایخی - ۰۹۱۵۹۸۸۰۷۲۴
۲۲- مهندس مکرمی - ۰۹۱۵۵۸۴۶۳۹۷
۲۳- دکتر اعتصامی - ۰۹۱۱۱۷۸۶۱۵۳

قیمت: /۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال.