آراتا بتن

انواع فوم ژنراتور


فوم ژنراتور یا واحد کف ساز بخشی از خط تولید است که وظیفه تهیه و تأمین کف مورد نظر (عامل سبک کننده در بتن) را بر عهده دارد. این دستگاه در انواع گوناگون ساخته و به بازار ارائه شده است. قدیمی ترین آنها فوم ژنراتور های مخزنی هستند که معمولاً بصورت دو کپسول در کنار یکدیگر و بر اساس تأمین فشار حاصل از کمپرسور کار می کنند. در این سیستم ها لازم است شارژ مواد و آب بصورت مکرر صورت گیرد اما فرایند ساده و مشکلات نگهداری کمتری دارد.
     سیستم های جدید فوم ژنراتور بصورت اتوماتیک بوده و برداشت آب و فوم در آنها بدون نیاز به کارگر انجام خواهد شد. در ادامه انواع فوم ژنراتور در کاربری های صنعتی، کارگاهی و آزمایشگاهی ارائه شده است.