آراتا بتن

روغن قالب آراتکس (Aratex Mould Lubricant)

یکی از مشکلات در تولید بلوک های سبک چسبندگی قطعه به قالب می باشد. استفاده از روغن های قالب متعارف چندان کارائی نداشته و نمی تواند مشکل چسبندگی را در این سیستم ها بطور کامل مرتفع نماید. در این راستا شرکت بتن سبک آراتا موفق به تهیه و ارائه روغن قالب ویژه ای با نام تجاری آراتکس (Aratex) گردیده است که ضمن صرفه اقتصادی، بخوبی سطح قالب را پوشش داده و آن را نچسب می کند. هر لیتر از این روغن در ۱۰ لیتر گازوئیل رقیق شده و مورد استفاده قرار می گیرد. بسته بندی در ظروف ۶۰ لیتری صورت گرفته است.

لیست تعدادی از مشتریان:

1- یزد - شرکت عایق بتن معتمد کویر - آقای مهندس تجملیان - 09132734750

2- اصفهان - شرکت سماء بتن اسپادانا - آقای مهندس طاووسی - 09133092292

3- اصفهان - شرکت بتن سبک سپاهان - آقای مهندس شهبازی - 09132696961

4- سبزوار - شرکت بتن سبک کاشف زمین - آقای تاج فرد - 09154286904

5- مشهد - آقای مهندس حجتی - 09151001909

6- مشهد - شرکت مهتا نوس - آقای مهندس عابدین زاده - 09155118577

قیمت: هر لیتر ۳۰۰۰ تومان.