آراتا بتن

اعضای گروه پرلکس - ارائه کامل خط تولید و یا بخشی از آن توسط شرکت آراتا


نام شرکت: سماء بتن اسپادانا
مدیر عامل: مهندس طاووسی
تلفن: ۷۷۶۸۵۹۴- ۰۳۱۱
فاکس: ۷۷۶۸۵۹۴- ۰۳۱۱
همراه: ۹۲ ۲۲ ۳۰۹ ۰۹۱۳ و ۵۹۰۰ ۵۶۱ ۰۹۱۳
وب سایت:
ایمیل:
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex) - (با فوم ژنراتور مداوم)
آدرس دفتر: اصفهان، پل وحید، ابتدای خیابان وحید، مجتمع امین، واحد ۱۹
کارخانه: اصفهان، جاده قلعه شور، شهرک صنعتی سه راهی محمدآباد جرقویه، شماره یک
نام شرکت: تعاونی بتن سبک رضا
مدیر عامل: مهندس رضانیا
تلفن: 07118226336
فاکس: 07118328299
همراه: 09173118446
وب سایت:
ایمیل:
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex) - (با فوم ژنراتور مداوم)
آدرس: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، بلوار اصلی (صنعت)، بعد از فلکه چهارم (ابتکار)، قطعه چهارم
نام شرکت: بتن سبک آوید
مدیر عامل: مهندس جلائی کار
تلفن: ۵۷۲۳۴۴۳ - ۵۷۲۲۴۴۳ - ۰۳۱۱
فاکس: ۵۷۲۴۲۴۶ - ۰۳۱۱
همراه: ۰۹۱۳۳۰۸۴۷۰۲
وب سایت: www.avidbeton.com
ایمیل: info@avidbeton.com
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex) - (با فوم ژنراتور مداوم)
آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی جی
نام شرکت: بتن سبک مهتا توس
مدیر عامل: محمد عابدین زاده
تلفن: 2239919
فاکس: 2226889
همراه: 09155118577
وب سایت:
ایمیل:
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex) - (با فوم ژنراتور مداوم)
آدرس: مشهد، جاده فریمان، تپه سلام
نام شرکت: عایق بتن معتمد کویر
مدیر عامل: مهندس تجملیان
تلفن:
فاکس:
همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۴۷۵۰
وب سایت:
ایمیل:
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex) - (با فوم ژنراتور مداوم)
آدرس: یزد، شهرک صنعتی مهریز
نام شرکت: عایق بلوک مبنا صنعت (تحت پوشش مجموعه احرار فارس)
مدیر عامل: احمد اساسی
تلفن: ۲ - ۲۲۹۲۲۴۱ - ۰۷۱۱
فاکس: ۲۲۹۶۳۳۵ - ۰۷۱۱
همراه: ۰۹۱۷۴۵۴۴۵۶۶
وب سایت: www.perlexfars.com
ایمیل: info@perlexfars.com.com
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex)
آدرس: شیراز، بلوار جمهوری، نبش خ ابریشمی، ساختمان نینا - واحد ۳
نام شرکت: بتن سبک سپاهان
مدیر عامل: مهندس شهبازی
تلفن: ۰۳۱۱۲۶۱۲۷۳۲
فاکس: ۰۳۱۱۲۶۱۲۷۳۲
همراه: ۰۹۱۳۲۶۹۶۹۶۱
وب سایت: www.Esfahanperelex.com
ایمیل: Esfahanperelex@yahoo.com
فعالیت: تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex)
آدرس: اصفهان، کیلومتر ۳ جاده حبیب آباد، فرعی شاپورآبادنام شرکت: تونتی تو
مدیر عامل: حبیب هاشم حمیدی
تلفن کویت: 524760289 (96+)
فاکس:
همراه ایران: 9396824268 (98+)
همراه کویت: 599822689 (96+)
وب سایت:
ایمیل 1: group22Kuwait@hotmail.com
ایمیل 2: habib.hamidi@hotmail.com
فعالیت: اجرای کف ریزی و تولید کننده بلوک سبک بتنی پرلکس (Perelex) - (با فوم ژنراتور مداوم)
آدرس: کویت، الرینام شرکت: نوین بتن
مدیر عامل: محمد حاجی آبادی
تلفن: 0561-4336193
فاکس: 0561-4336193
همراه: 09153633651 و 09158661570
وب سایت:
ایمیل:

فعالیت: اجرای کف ریزی با 3 دستگاه پرتابل.
کارگاه: خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهید ناصری، مجتمع 1500 واحدی کارکنان ارتش
دفتر: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان امیر کبیر 5، پلاک 13، کد پستی: 9717815315نام شرکت: گروه تولیدی نوین بتن
مدیر عامل: مهندس حاجی آبادی و شیری
تلفن: ۰۵۸۴۲۲۴۴۸۹۴
فاکس:
همراه: ۰۹۱۵۵۶۱۱۵۹۸ و مهندس حاجی آبادی ۰۹۱۵۸۶۶۱۵۷۰
وب سایت:
ایمیل:
فعالیت: تولید و اجرای بتن سبک کفی توسط دستگاه پرتابل جهت شیب بندی (۳ دستگاه).
آدرس: بیرجندنام شرکت: سبک سازان توس
مدیر عامل: مهندس صادقیان
تلفن:
فاکس:
همراه: ۰۹۳۵۲۴۹۰۳۷۵ و ۰۹۳۵۹۷۰۶۳۱۱
وب سایت:
ایمیل:
فعالیت: اجرای بتن سبک کفی توسط دستگاه پرتابل جهت شیب بندی.
آدرس: مشهد، گلبهارنام شرکت: آب راه سازه ارشد بنا (آرساب)
مدیر عامل: مهندس صندید
مدیر عامل: سید حسن صندید
تلفن: 3444557 0511
فاکس: 3444557 0511
همراه: 09153220800
وب سایت:
ایمیل: e_sandid@yahoo.com
فعالیت: اجرای بتن سبک کفی توسط دستگاه پرتابل جهت شیب بندی.
آدرس: مشهد، بلوار میثاق، بلوار امیریه، امیریه 50