آراتا بتن

الیاف پلی آمیدالیاف پلی آمید (Polyamide Fiber)
استفاده از الیاف در بلوک های بتنی سبک جهت ارتقاء مقاومت کششی و افزایش مقاومت به ترک در محصول می باشد. به این منظور این الیاف می بایست دارای 3 مشخصه فنی زیر باشند:

1- جنس الیاف از مقاومت کششی بالائی برخوردار باشد
تا هنگام اعمال تنش کششی پاره نشود (High Strength).

2- بخوبی به زمینه بتنی بچسبد تا در مرحله اعمال تنش کششی
سر نخورد و از جای خود جدا نشود (High Adhesiveness to Matrix).

3- مدول الاستیسیته آن بالا باشد تا هنگام اعمال تنش کششی
افزایش طول پیدا نکند (کش نیاید) (High Modules of Elasticity).

اگرچه مدتی است که استفاده از الیاف pp (پلی پروپیلن) در بتن های سبک کفی رایج شده است اما این نوع از الیاف از دیدگاه هر 3 مشخصه فوق الذکر رفتار مطلوبی نداشته و نمی تواند نقش چندان مؤثری در بهبود مقاومت کششی محصول ایفاء نماید.
    الیاف پلی آمید در صورت برخورداری از مشخصه های لازم می تواند بخوبی در بتن های سبک و بتن های معمولی بکار رفته و نقش به مراتب مؤثرتری داشته باشد. بافت بسیار محکم و افشان بودن دو سر الیاف و همچنین سطح ناهموار آن باعث می شود تا بخوبی به زمینه بتنی چسبیده و مانند آرماتور در بتن معمولی باعث مسلح شدن محصول و ارتقاء مقاومت کششی گردد. این موضوع باعث خواهد شد تا از جدا شدن دو قسمت بلوک که در اثر ضربه یا هر عامل دیگری ترک برداشته است جلوگیری شود.
بتازگی استفاده از این الیاف در قطعات بتنی معمولی مانند لوله های بتنی چاه و قنات، کانال های آبیاری، بلوک های بتنی معمولی دیواری و . . . مورد استقبال قرارگرفته است.

قیمت: هر کیلو 1400 تومان (برای خرید در مقدار تناژ 15 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است).

مقدار مصرف: 3 کیلوگرم در هر متر مکعب.

منانی 09352556121