آراتا بتن

ارتباط با ما

مشهد، بزرگراه آسیائی

مسئول دفتر: خانم منانی

همراه: 09352556121

تلفن: 05137247285

فاکس: 05137247285

ایمیل: aratabeton@yahoo.com